Begravningsbloggen

Familjerätt ställer höga krav på juristen

13 jan 2020

Det finns några konflikter inom familjerätt som blir extra tuffa. Nu ska man veta att just familjerätt innehåller extremt känsliga ärenden och att det som en följd av detta också är svårt att rangordna olika fall och incidenter utifrån vad- och vilka som egentligen är tuffast. Det som är talande för familjerätt och ärenden inom detta juridiska område är att det inte handlar om materiella konflikter per se; det handlar om känslor och om stora sådana.

Oavsett om det handlar om en uppslitande skilsmässa med en vårdnadstvist i Stockholm eller om en tvist gällande ett arv mellan två stycken nära släktingar så blir det konflikter inom familjen. Det är på så sätt svårare att hantera en sådan konflikt och tvist än om det handlar om exempelvis en affärsuppgörelse som gått snett eller om det handlar om att reda ut en konkurs.

Därför ställs också höga krav på jurister som arbetar inom familjerätt. Det räcker inte enbart med att vara rent juridiskt kunnig - man måste även ha en inbyggd kompass för hur man ska hantera människor, känslor och att kunna vara ett stöd för sin klient då det blåser som allra värst.

Kista med vita blommor på

Arvsrätt - en del av vår familjerätt

Ett av de områden som brukar vara värst drabbat av konflikter och tvister inom familjerätt handlar om arv och arvsrätt. Vi har en given ordning - en arvsrätt - som ska följas i samband med att någon avlider. Men, av förklarliga skäl, så kan det ändå komma att skapas konflikter. Lagen säger en sak - det sunda förnuftet säger en helt annan.

Är det exempelvis rimligt att en son ska ärva sin avlidne far, trots att dessa två brutit kontakten med varandra för flera, flera år sedan? Ur ett känslomässigt perspektiv - nej. Sett ur vår arvsrätt: ja, utan tvekan. I Sverige kan man aldrig göra en bröstarvinge arvslös; en son - eller en dotter - ur rakt nedstigande led ska alltid ha rätt att ärva sin del och sin arvslott.

En bröstarvinge kan dock - och här kommer ett skäl till konflikt - bli av med en del av sin arvslott. Detta genom att den avlidne tecknat ett testamente. Står det klart och tydligt att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan så kan detta alltså göra så att bröstarvinge får mindre än förväntat.

Helt utan kommer man dock aldrig att bli. Skulle ett skrivet testamente finnas som klargör att någonting annat än vår arvsrätt ska gälla så kan en bröstarvinge i Stockholm kontakta en jurist inom familjerätt och driva ärendet vidare till domstol och väl där också få ut din laglott. En laglott innebär hälften av arvslotten och den går aldrig att testamentera bort.

Skriv ett testamente av kärlek

Vad kan man då lära av detta? Frågan man en jurist verksam inom familjerätt i Stockholm så är svaret ganska givet och det är att försöka få så mycket som möjligt på papper. Oavsett om man är gifta och äkta makar, oavsett om det handlar om ett testamente eller om någonting som rör barnen och vårdnaden om dessa så kommer man att tjäna på att alltid ha någonting skriftligt att falla tillbaka på. Ett par ord och ett handslag räcker inte.

Ta bara en sådan sak som ett testamente. Få är medvetna om att det skiljer sig radikalt mellan att leva som sambo eller att vara gifta. Som sambo så har man inte rätt att ärva någonting mer än det man gemensamt köpt. I och med att fler väljer denna boendeform så måste man också vara medveten om att den formen kan medföra konsekvenser om någon går bort.

Detta kan ett testamente ändra på. Därför bör man skriva ett sådant tillsammans med två vittnen och en jurist inom familjerätt. Man skriver det av kärlek och omtanke om varandra. Händer en olycka så vet alla vad som gäller efteråt.

Läs mer om familjerätt på www.familjerättstockholm.com.

När anhörig har gått bort

30 okt 2019

När någon som har stått en nära, har gått bort, är det många saker som man som anhörig är ansvarig inför. Det är både att ta rätt på alla saker som den som har gått bort, har lämnat efter dig. Dels är det praktiska saker som begravning, underrätta alla nära och kära till den avlidna. Dels är det praktiska saker som att ta vara på alla ting, egendom och sedan ta reda på ifall den anhriga har något testamente. Det blir alltså en hel del när man ansvarar för något dödsbo i Stockholm, exempelvis. Här ger vi några goda råd.

Visste du att ett dödsbo kan vara en egen juridisk person? Med att något är en juridisk person, innebär det bland annat att den kan ha skulder, kan ha inkomster, kan betala skatt och så vidare. Ett företag kan vara en juridisk person. Att ett dödsbo kan vara en egen juridisk person, underlättar då det kna finnas skulder kvar efter den som har avlidit. Man samlar allt som finns kvar; alla saker och ting, alla egendomar som hus och tomter till exempel. Finns det obetalda fakturor kan dödboet betala dem, liksom skatter och andra utgifter. Man kan sälja hela dödsboet om man så vill, om det inte finns någon anhörig som önskar dem, givetvis.

Så går det till

Är ingen av de som ärver, intresserad av det som finns av den avlidna, kan man sälja hela dödsboet. Det finns firmor som lever på att köpa dödsbon och sedan sälja sakerna till ett högt pris. Även i Stockholm finns det sådana firmor. Det vanliga är att de kommer och köper allt, men sedan som anhörig blir man tvungen att städa efter dem, men det finns ett undantag. Starcycle är ett företag som både kan ta hand om städningen av ett dödsbo, men som också kan ansvara för att se till så att alla sakerna blir sålda.

Behålla eller sälja huset?

Så ringer man först och frågar dem om vilket datum som de kan komma och både städa och hämta alla saker. Vill man bli av med alla gamla ting, kan man alltid behålla egendomen, men få urstädat allt. Kanske vill man sälja huset, eller så vill man själv flytta in och möblera det med sina egna saker så att huset blir ens eget med den egna prägeln på hemmet. Då kan Starcycle komma se till så att allt är rent och fint när det är dags att flytta in.

Behöver du en advokat vid arv?

25 mar 2019

När en närstående dör, är det ofta många legala procedurer som ska äga rum. Och det händer mitt i ett skede när man som närstående sörjer den som har gått bort. Att då ta hand om alla juridiska saker som ska tas om hand, kan vara både svårt och något som man inte är förberedd på. Därför går vi här igenom vilka saker som är viktiga och vad som bör ske i nära anslutning till någons bortgång.

1. Meddela alla om bortgången

När någon som man har stått nära, antingen som barn, syskon eller förälder, kan man drabbas av en chock. Ett dödsbud brukar alltid ge orsak till en chock. Även om vi alla, som är vuxna, vet att ens familjemedlem kan gå bort är man trots allt inte förberedd på det. Att mista en anhörig gör ont och man kan vara som bedövad den första tiden. Då kan det vara skönt att veta att man inte behöver vara ensam med allt praktiskt som måste ordnas. Man kan få proffessionell hjälp. Antingen, eller av både en begravningsbyrå, som tar hand om det mesta och praktiska som man behöver vid en närståendes bortgång och sedan även av någon advokat som kan hjälpa till med själva den juridiska biten. Bland det första man bör göra är att meddela alla som är berörda vem det är som har dött. Sjukhus som tar hand om de döda, meddelar alltid myndigheter om ett dödsfall, men ibland kan till exempel hyrevärd eller andra behöva underrättas om det hela. Det är det första man som anhörig måste göra; underrätta alla om dödsfallet.

2. Ordna begravning

Sedan bör man ordna med en begravning. Man brukar alltid annonsera om kommande begravning när man sätter in en dödsannons. Det brukar vara ett bra tillfälle när man ändå meddelar släkt och vänner om dödsbeskedet. Då kan man skriva om när, hur och var begravningen kommer att ske. Efter det bör man ta hand om begravningen. Man brukar alltid få hjälp med det av en begravningsbyrå. Där gör de första en utredning om det finns fler anhöriga än dem man känner till, om det finns fler arvingar. Sedan brukar de vilja att man bestämmer urna, eller kista till den döda, man bestämmer om vad man vill bjuda på och hur man gör med gäster, om man vill ha en kristen eller borgerlig begravning och hur den som dött eventuellt har önskat sig det hela.

3. Upprätta dödsbo

Efter begravningen upprättar man oftast ett dödsbo. Det innebär att en advokat tar reda på allt som den döda har ägt, och vad den döda har haft  för skulder, om det är så. Man skriver upp precis allt som den döda har kunnat äga; egendomar, båtar, bilar, kläder, smycken och så vidare. Allt skrivs upp. När utredningen är klar om den döda har några arvingar som man inte känt till, kan man sedan skifta arvet. Numera har man tagit bort arvskatten så att man inte behöver betala skatt på arvet och då finns det inget där mer än att man till sist får ta del av arvet. För det juridiska arbetet behöver man hjälp av en duktig advokat som upprättar dödsboet och hjälper till med att skifta arvet. Här kan du läsa mer om hur du kan få tag i en bra advokat i Uppsala.

Att städa ur ett dödsbo

5 dec 2018

När en förälder eller närstående dör, finns det utöver sorgen och saknade efter den avlidne också en lång rad praktiska saker som måste skötas. I Stockholm finns många begravningsbyråer och det är inte alltid lätt att veta vilken man ska välja. Det kan vara bra att söka hjälp i en sådan process, från sin egen familj, hos syskonen och kanske andra släktingar och vänner. Det är mycket praktiskt som ska tas om hand inför en begravning, och dessutom finns säkert många frågor kring vad som ska hända med den avlidnes bostad och egendom.

Dödsboet är den dödes totala egendom

När någon dör så ingår bostaden tillsammans med alla annan egendom i det så kallade dödsboet. All egendom läggs i en hög och delas i regel upp i lika stora delar och delas ut till de efterkommande. Är personen gift så tillfaller egendomen först den avlidnes make eller maka. Finns maken eller makan inte kvar i livet tillkommer arvet den avlidnes barn, som får varsin arvslott. Arvslotten är lika stor för alla barnen om inte den avlidne specifikt önskat något annat i sitt testamente.

De efterkommande äger bostaden gemensamt

Om en lägenhet eller ett hus ingår i dödsboet, vilket det oftast gör, äger arvingarna bostaden gemensamt och måste komma överens om vad som ska ske med den. Finns intresse från något av syskonen att ta över bostaden måste denne köpa ut de andra till ett värde som motsvarar deras andelar. Om ingen är intresserad av att ta över bostaden måste man städa ur och sälja den och sedan dela på den vinst som blir kvar efter att alla skatter är betalda.

Även den egendom som finns kvar i bostaden, och på andra ställen, som ett bankvalv till exempel, ska delas upp rättvist mellan syskonen. Många syskon gör så att de turas om att välja en sak var tills all egendom är uppdelad. Det kan vara en sorgesam process och något som inte sällan ger upphov till konflikter syskonen emellan. Men samtidigt något som kan förena och stärka banden mellan syskonen när de minns sin mor, far eller nära släkting.

Ta hjälp med flyttstädning innan visningen

När allt bohag är borta måste bostaden läggas upp till försäljning. Ett bra tips då är att anlita en städfirma som redan inför försäljningen gör bostaden redo för inflyttning genom en rejäl flyttstädning. Bostaden är då i sitt allra finaste skick inför visningen, och behöver endast ses över hastigt någon dag innan de nya ägarna har tillträde. I Stockholm finns många bra städfirmor som erbjuder flyttstädning till bra priser. I och med att syskonen står som nya ägare till bostaden kan man dessutom utnyttja RUT-bidraget, som gör att man endast betalar 50% av arbetskostnaden för städningen. Att ta hjälp med flyttstädningen är oerhört billigt om man ser till det stora jobb det innebär. Dessutom ökar chanserna att få många spekulanter på bostaden.

Läs mer om flyttstädning på https://www.stockholmflyttstädning.nu.

När du vill minska på utrymmet för dina arkiv

8 okt 2018

Har du ett stort arkiv? Du kanske har en hel del sekretessbelagda dokument som du skulle behöva kunna "krympa"? Det kan du gott och väl göra. Om du väljer att göra dina arkiv och dokument digital frigör du en hel del utrymme som annars måste finnas på ditt kontor. Många tänker att sekretessbelagda dokument inte är säkra som digitala sådana, men det är fel. De kan till och med vara till och med mer säkra som digitala dokument.

De kan lagras digitalt med lösenord 

Om du vill är det fullt möjligt att göra ditt arkiv digitalt och spara dem på säkert sätt på någon server som man endast kommer åt att läsa genom att ge rätt lösenord för att läsa dem. Om det är så att man råkar vara någon annanstans än på kontoret, ska man kunna komma åt sitt arkiv, oavsett var man befinner sig. Arbetar man med begravningar, behöver man komma åt uppgifter som kanske är sekretessbelagda och känsliga, som man vill kunna förvara på ett säkert sätt. Är man någon annanstans är just på kontoret, vill man inte ha med sig just sådana känsliga papper i sin bil, i sin portfölj eller när man är på besök hos någon annan person, ska man kunna läsa de sekretessbelagda papper ändå. Det kan man om man för det första:

1. Digitaliserar sitt arkiv

Det första man måste göra är att se till att digitalisera hela arkivet. Det innebär då till exempel att ett företag skannar in hela ditt arkiv. De indexerar det och lägger det i en databas som du har åtkomst till. Så snart du får in nya dokument skannar du in dem i systemet, så att allt som du har även finns digitalt. Genom att både ha papper och dokument, har du så att säga både "hängslen" och "livrem". Du är dubbelt försäkrad om att ha tillgång till dokument. Har du känsliga uppgifter, är det viktigt att du låser in dem ordentligt.

2. Sparar dem i ett moln som är åtkomligt var som helst i världen

När du anlitar ett företag för en digitalisering av ditt arkiv får du åtkomst till det "moln" där allt sparas. I princip innebär det att de finns säkert på ngåon server som företaget som du anlitar säkrar.

3. Låser dem ett lösenord

Du måste själv se till att dokumenten inte blir åtkomliga för andra genom att lämna ut lösenord och dylikt. Låser du in dem och säkrar åtkomsten med ett lösenord, är det endast du som kan se till att de fortsätter att förvaras säkert i det digitala systemet.

4. Har tillgång till mobil, dator eller läslatta

När du sedan ska komma åt dina arkiv och dokument måste du ha tillgång till en dator, en mobil eller läsplatta för att kunna läsa dem. Det företag som har indexerat materialet åt dig ska sedan visa hur du hittar rätt dokument. Läs mer om digitalt arkiv på: digitaliseringavarkiv.se.

Är det svårt sälja en ärvd bostad?

4 sep 2018

Står du inför att begrava någon anhörig i Stockholm? Tillhör man kyrkan, så kan man få en del hjälp av någon präst eller diakon. Vill man, kan man då få en kristen begravning. Om inte, kan man få en borgerlig (buddistisk eller någon annan slags begravning) via till exempel Humanistiska föreningen. Sedan måste man ta kontakt med en gravgård för att få en gravplats. Så här skriver till exempel Stockholms stad: 

Alla har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det gäller alla folkbokförda i Sverige - oavsett medlemskap i trossamfund - och på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död.

Då kan du ta kontakt med gravgårdarna som finns i Stockholm och få veta hur du ska göra. Anlitar du en begravningsbyrå, tar de hand om både transport och allt praktiskt som behövs för gravsättningen.

Tala om för alla vad som har hänt

Du bör ta kontakt med myndigheter om den avlidna, såsom Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Alla släktingar och vänner vill också vet vad som har hänt, och det är du som anhörig som har den skyldigheten.

Ha en begravning och kaffe och kaka efteråt

Om du anlitar en begravningsbyrå, kan de hjälpa dig med själva ordnandet av begravningen, annonsering i lokal tidning och samlingen efteråt. Då förväntas man bjuda på kaffe och något tilltugg, kakor och liknande.

Ta vara på bostad, tillhörigheter och arv

Sedan återstår egentligen det största arbetet efter att begravningen har hållits. Då måste man ta vara på allt som är kvar av bostad och tillhörigheter. Dessutom bör du ta rätt på en advokat som ordnar med själva dödsboet (som det heter). Man brukar också ta reda på om det finns arvingar, barn, som de andra inte har känt till har funnits. Ska man sälja den dödas bostad, kanske man vill ta kontakt med en mäklare som kan sälja bostaden. Har en döda bott i Stockholm kan man förslagsvis kontakta en mäklare i Vasastan som kan ta hand om försäljningen.

Fördela arvet

När dödsboet har upprättats är det sedan bara att dela på arvet. Har dödsboets förrättare (en advokat) tagit reda på om det finns okända arvingar, är det sedan dags att dela på arvet. Har den döda skrivit ett testamente brukar advokaten också läsa upp testamentet med alla bröstarvingar (som ärver den döda) närvarande.

Undrar du om vilken mäklar du skulle kunna ge i uppdrag som mäklare i Vasastan för att sälja bostaden kan du läsa mer här.

Så kan en värdig begravning gå till

30 jul 2018

Är det nyss så att en anhörig har gått bort? Många är överväldigade av sorg när en nära anhörig har gått bort. Döden är alltid oåterkallelig, och därför väldigt svår att ta till sig. Döden är definitiv. Många är de som gärna hade velat vrida tillbaka tiden, om det hade varit möjlig. De flesta av oss lever inte med tankarna på att någon kan och ska gå bort. För den som letar efter säkra utgångar, är egentligen döden den absolut säkraste; vi vet alla att vi ska dö en dag, men innan det ska vi leva så gott det bara går.

Det finns institutioner som kan hjälpa till vid dödsfall

Att plötsligt befinna sig i dödens närhet, genom en anhörigs bortgång, kan kännas bedövande, chockerande och då kan det vara svårt att fatta beslut på egen hand. Som tur är, finns det professionella människor som arbetar med detta och som kan hjälpa alla som hamnar i denna situation.

Kyrkan

I kyrkan finns det präster eller diakoner som arbetar med denna typ av livshändelser. De brukar alltid ställa upp och ordna en begravningsceremoni som kan kännas värdigt för den som har gått bort.

Borgerlig begravningsförrättare

Det finns borgerliga begravningsförrättare i kommunen, eller i någon ideell organisation (Humanisterna har sådana). De kan ta hand om begravningen och kan hålla i själva ceremonin, om man så vill.

Begravningsentreprenör

Det finns många begravningsentreprenörer som kan hjälp en att tänka på de olika saker som man traditionellt brukar ha på en begravning; kista, blommor och lokal. Staden har begravningsplatser som man betalar för. Det uppkommer många praktiska frågor att ta ställning till. Det är inte så dumt att fråga en sådan till råds.

Cateringfirma 

Ingen av nämnda instanser tar hand om det man själv och de andra begravningsgästerna ska äta och dricka. Därför kan det vara bra att låta en cateringfirma ta hand om det åt en. Då tillagar de snittar, smörgåstårtor eller middag som man önskar. Sedan brukar de tillhandahålla kaffet och tårtorna efteråt.

Finns över 700 cateringföretag bara i Stockholm

Dt finns över 700 cateringfirmor bara i Stockholm. Bästa sättet att hitta en, är att googla "catering Stockholm" och byta ut Stockholm, till den ort där begravningen ska hållas. Då bör flera olika cateringfirmor dyka upp på Google. Sedan är det bara att välja mellan dem och välj då den som har bäst pris, trevligast personal och som har ett gott rykte om sig att kunna bemöta sörjande på bästa sätt.

Skillnad sy kostymen hos skräddaren

30 maj 2018

De flesta känner säkerligen till vad Haute Couture innebär. Haute Couture är franska och betyder bokstavligen "hög sömnad", men betyder att det plagget som är sytt Haute Couture är sydd av något av alla de modehus som finns i Frankrike och som har godkänts av la Chambre Syndicale de Haute Couture. Då innebär det att plaggen som sys är sydda av en skräddare, och har privata köpare, med minst en provning. De ska ha en ateljé i Paris, med minst 15 som är heltidsanställda och att de ska presentera en kollektion, varje höst och vår som ksa bestå av minst 35 plagg för både dag- och kvällsbruk.

Det finns inga sådana skräddare i Sverige som får kalla sig Haute Couture, men i stället har vi mycket duktiga och kompetenta skräddare som syr upp kläder; aftonklänningar, kostymer och frackar och brudklänningar. Det är stor skillnad mellan att få ett skräddarsytt plagg och att köpa ett plagg i vanlig klädaffär. Några av de vanligaste skillnaderna är:

1. Ett skräddarsytt plagg passar perfekt passformen

Har du någonsin provat ett plagg och gillar det, men märker kanske att byxorna är för långa, att kavajen är för stor, eller för liten. Byxorna kanske passar, men inte kavajen – och vilken skjorta ska du välja till kostymen? Skräddarsyr man kavajen får man direkt rätt längd på byxorna, rätt storlek på kavajen. Ibland kan man gilla en kavaj, men inse att den inte sitter åt där den ska sitta åt.

2. Ett skräddarsytt plagg ger högre kvalitet

Om man låter sy upp en kostym får man med priset en högre kvalitet på kostymen. Det ser man på sömnaden som har en hållbarhet som säkert håller en hel livslängd. De flesta skräddare har enbart tyger av hög kvalitet.

3. Du får den i den form, färg och mönster som du vill

Har du någon gång provat ett plagg och önskat att den hade en annan färg, eller ett annat mönster? Det är precis det som du kan få med ett skräddarsytt plagg. Du får det precis i den färg som du önskar. Ibland kan man prova byxor som man önskar var bredare eller smalare upptill, eller nertill. Många skräddare är noga med att deras kunder blir nöjda och anpassar plagget efter ens önskemål tills man är nöjd

Bor man i Täby, utanför Stockholm kan man välja på en hel del skräddare, en del av dem närmare än andra. Man kanske vill välja någon som arbetar nära ens bostad och ha nära till sin skräddare. Man vill ju inte behöva pendla mer än nödvändigt.

Anlita en begravningsbyrå nära dig

13 apr 2018

Har du någon som nyliga har gått bort? Då vet du att det är en del som måste ordnas, innan allt kan återgår till det normala, om nu något kan kännas ”normalt” när någon som har stått en nära, har gått bort. Sorgen eller chocken kanske är högst påtaglig den första tiden efter bortgången, men allmänt mår vi människor bra av att inte förlamas, utan aktiveras och då kan det vara bra att ha praktiska saker som bör ordnas innan insikten om bortgången sjunker in.

Anlita en lokal begravninsgentreprenör nära dig

Bor man i Bromma, utanför Stockholm, vill man kanske gärna ha en grav som ligger nära ens hem. Särskilt viktigt är det om man ofta vill gå till platsen för att minnas de nära och kära som har gått bort. Har man arrangerat begravningen i någon kyrka, eller plats nära ens hem, vill man heller inte åka långt för att begrava sin nära och kära. Om man känner stort behov av dagliga rutiner, eller veckovisa besök vid begravningsplatsen, vill man gärna välja någon som arbetar med begravningar nära ens hem. Bara i Stockholm finns det över 170 begravningsbyråer som kan hjälpa till att ta hand om begravning, gravsättning och gravsten till gravplatsen. Har du ett behov av att komma i kontakt med en begravningsbyrå, kan du fortsätta läsa här: .

Få en specialdesignad gravsten

Vill du ha en specialdesignad form på gravstenen är det fullt möjligt. Numera kan man få olika form, färg och stensort på sin gravsten. Förut var det svårare att få till stånd personliga gravstenar på begravningsplatserna. De bestämmelserna är borta, till stora delar. Vi har ett öppnare och mer tillåtande klimat och tillåter större variationer på begravningsplatserna. Många begravningsbyråer har ett större utbud avagravstenar att visa upp, och som sörjande anhörig finns det möjlighet att se gravstenarna mer i sin helhet och kan till och med få se dem i utställningar, som begravningsbyråerna har tillgång till. Läs mer här om hur du kan ordna med gravstenar i Stockholm.

Gör begravningsakten till ett vackert minne

19 feb 2018

När man har en anhörig som har gått bort, står man plötsligt där med så många och otaliga saker att ordna. Oavsett om det är en anhörig som har varit sjuk länge, eller om dödsfallet kommer plötsligt, är det alltid en chock när döden inträffar. Även om döden inträder efter en lång tids sjukdom, är det ändå svårt att helt och hållet ta in att någon har gått bort. Döden är alltid så total, utan återvändo och att vänja sig vid att någon är borta kan vara både smärtsamt och overkligt. Man går som i dimma den närmaste tiden för att man helt enkelt har utsatts för en chock. I bästa fall försvinner chocken och man inser det ofrånkomliga och sorgearbetet kan börja.

Bra med en begravningsbyrå

I en sådan chockartad situation är all hjälp man kan få välkommet. Det är ändå så många olika saker som måste ordnas; en begravning, en gravplats, huset eller lägenheten där den bortgångna anhöriga har bott, måste ordnas upp på något sätt. Att i en sådan situation anlita en professionell begravningsbyrå är ovärderligt.

I bästa fall har man redan kontakt med någon som är bra. Om inte kan man fråga vänner och bekanta om någon bra begravningsbyrå som de har god erfarenhet av. Om inte kan man alltid rådfråga nätet för detta ändamål. Då kan man med fördel googla efter begravningsbyrå Stockholm, om man nu råkar bo där. Annars ersätter man Stockholm med det namnet på orten där man bor. Då får du förslag på flera olika begravningsbyråer och då kan man ta kontakt med ett och känna efter om de känns bra och pålitliga.

Ska ni bjuda in till begravningen?

När man planerar en begravning brukar man antingen bjuda in när man annonserar om dödsfallet i den lokala tidningen, skriva om man bjuder in vänner och bekanta till den som har avlidit, eller om man väljer en begravning endast med de närmaste anhöriga. Vissa som väljer det sistnämnda, annonserar kanske först när begravningen redan har ägt rum. Har man en stor begravning, om den avlidna har haft många vänner och många bekanta som vill delta, bör man planera tidpunkten för begravningen så att alla som kan tänkas vilja komma, hinner resa till orten där begravningen äger rum. 

Planera begravningsakten 

Sedan kan man tillsammans med begravningsbyrån planera själva begravningen. Ska det vara en borgerlig begravning, eller en kristen? Har den som avlidit haft några synpunkter på hur den ska gå till? Musik som ska spelas? Allt sådant bör tas i beaktande. Man kan då med fördel göra vackra tryckta häften där den avlidna kan få finnas med, som ett foto, om man så önskar det. Man kan skriva en begravningsordning, så att de som deltar vet vad som ska hända. Ofta har man ett avskedstagande vid själva kistan. Då kan det vara bra att de som deltar vet när det ska ske. Ska det ske i början eller i slutet av begravningsakten? Vill man kan trycka upp vackra sådana häften vid ett tryckeri i Stockholm som har erfarenhet av att trycka allt sådant som har med begravningen att göra.

Vad ska jag tänka på då jag ska välja begravningsbyrå i Stockholm?

13 jul 2017

Vid ett dödsfall så är det många saker som måste tas om hand och ibland kanske det praktiska kring begravningen bör tas om hand av en begravningsbyrå snarare än att man själv sköter den biten. Ett dödsfall innebär ju nämligen en förlust av en närstående och då måste man få en chans att sörja och ta hand om sina nära och kära utan att tvingas engagera sig i frågor som vilka blommor, vilken kista och hur en eventuell dödsannons ska komma att se ut. Har du som privastperson en nära anhörig som just har avlidit i Stockholm – ja, då är det kanske alltså läge att anlita en begravningsbyrå att sköta dessa frågor och problem. Vi tar här Stockholm som exempel då det bor flest människor där och att det således även därför naturligtvis också dör människor i störst omfattning där. Detta medför att det i Stockholm finns absolut flest val då det gäller en begravningsbyrå och att man som anhörig kanske därför ställa inför större svårigheter.

Här menar vi alltså vad man ska tänka på gällande priser, bemötande, respekt och annat som kan komma att röra begravningen. Först och främst så ska man här veta att priserna för en begravningsbyrå i Stockholm varierar men att det inte ska handla primärt om kostnaden då man ska göra sitt val. Det absolut viktigaste är istället hur man blir bemött av denna begravningsbyrå i Stockholm, hur känslan är för denna och hur man tror att denna kan hantera den storm av känslor som uppstår då en anhörig gått bort. Det är nämligen det som skiljer en bra begravningsbyrå mot en dålig – att hela tiden sätta kunden i första rummet och låta dennes önskemål bestämma samt vara lyhörd gällande alla frågor kring begravningen är det absolut viktigaste.

En billig begravningsbyrå kanske är billig av en anledning och vice versa – även om man naturligtvis även i Stockholm kan hitta en billig och bra begravningsbyrå – allt handlar ju om den personliga kontakten som uppstår mellan dig och denna begravningsbyrå. Det kan ju vara så att en erkänt bra begravningsbyrå kanske inte tar dig och dina frågor på allvar och bara ser dig som en kund i mängden – och då kan det alltså vara bättre att istället anlita en mindre begravningsbyrå i Stockholm. Det finns ju, som sagt, alternativ.

En begravningsbyrå i Stockholm verkar utan att synas

Det viktigaste då man väljer en begravningsbyrå är alltså bemötande och respekt snarare än kostnaden och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Har man sedan bestämt sig för en begravningsbyrå så fungerar dennes arbete till stor del som så att man gör saker utan att synas – man fixar allt kring begravning i form av blommor, sten, kista, dödsannons och fika. Sådant som verkligen behövs men som kanske inte alltså är något som man tänker på. Här gäller det främst alltså fikat, blommor och sådant. En begravningsbyrå i Stockholm syns alltså inte – men arbetet den utför är ovärderligt.