Vårdnadstvist – slutar ofta med delad vårdnad

En vårdnadstvist kan ofta bli infekterad och svår att ta sig igenom. Därför är det att rekommendera att söka juridiskt stöd under själva processens gång.

Det absolut vanligaste när två personer med gemensamma barn beslutar sig för att inte leva tillsammans är att vårdnaden delas på de båda föräldrarna. Det kallas för delad vårdnad. Utgångspunkten är förstås alltid barnets bästa, en utgångspunkt som aldrig går att kompromissa med.

Man brukar också tala om att barnet har rätt till båda sina vårdnadshavare. Det ska med andra ord inte handla om att föräldrarna har rätt till sina barn – så fungerar det inte. Ibland är det dock inte möjligt, eller lämpligt, att båda föräldrarna ska ha vårdnaden om ett barn. Då kan det bli aktuellt med ensam vårdnad.

Vårdnadstvist – en juridisk process

Ensam vårdnad för en av föräldrarna kan exempelvis uppstå om den ena parten inte bedöms lämplig att kunna ta hand om sitt barn. Det kan bero på missbruk, våld eller andra faktorer som gör att det skulle vara direkt farligt för barnet att föräldern i fråga behöll vårdnaden. Det innebär förstås dock inte att umgängesrätten per automatik försvinner.

I alla sådan här frågor är det dock att rekommendera att ta stöd av ett juridiskt ombud med erfarenhet av vårdnadstvister. Det är en juridiskt kunnig person som sköter förhandlingarna med din expartner åt dig. Eller partnerns advokat, rättare sagt. Hur som helst slipper ni förhandla direkt med varandra, och ni får en objektiv och rättvis bedömning av barnets bästa.

3 Nov 2022