Är det svårt sälja en ärvd bostad?

Står du inför att begrava någon anhörig i Stockholm? Tillhör man kyrkan, så kan man få en del hjälp av någon präst eller diakon. Vill man, kan man då få en kristen begravning. Om inte, kan man få en borgerlig (buddistisk eller någon annan slags begravning) via till exempel Humanistiska föreningen. Sedan måste man ta kontakt med en gravgård för att få en gravplats. Så här skriver till exempel Stockholms stad: 

Alla har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det gäller alla folkbokförda i Sverige - oavsett medlemskap i trossamfund - och på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död.

Då kan du ta kontakt med gravgårdarna som finns i Stockholm och få veta hur du ska göra. Anlitar du en begravningsbyrå, tar de hand om både transport och allt praktiskt som behövs för gravsättningen.

Tala om för alla vad som har hänt

Du bör ta kontakt med myndigheter om den avlidna, såsom Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Alla släktingar och vänner vill också vet vad som har hänt, och det är du som anhörig som har den skyldigheten.

Ha en begravning och kaffe och kaka efteråt

Om du anlitar en begravningsbyrå, kan de hjälpa dig med själva ordnandet av begravningen, annonsering i lokal tidning och samlingen efteråt. Då förväntas man bjuda på kaffe och något tilltugg, kakor och liknande.

Ta vara på bostad, tillhörigheter och arv

Sedan återstår egentligen det största arbetet efter att begravningen har hållits. Då måste man ta vara på allt som är kvar av bostad och tillhörigheter. Dessutom bör du ta rätt på en advokat som ordnar med själva dödsboet (som det heter). Man brukar också ta reda på om det finns arvingar, barn, som de andra inte har känt till har funnits. Ska man sälja den dödas bostad, kanske man vill ta kontakt med en mäklare som kan sälja bostaden. Har en döda bott i Stockholm kan man förslagsvis kontakta en mäklare i Vasastan som kan ta hand om försäljningen.

Fördela arvet

När dödsboet har upprättats är det sedan bara att dela på arvet. Har dödsboets förrättare (en advokat) tagit reda på om det finns okända arvingar, är det sedan dags att dela på arvet. Har den döda skrivit ett testamente brukar advokaten också läsa upp testamentet med alla bröstarvingar (som ärver den döda) närvarande.

 

4 Sep 2018