Begravningsbloggen

Sida 2

RSS

Anlita en begravningsbyrå nära dig

13 Apr 2018

Har du någon som nyliga har gått bort? Då vet du att det är en del som måste ordnas, innan allt kan återgår till det normala, om nu något kan kännas ”normalt” när någon som har stått en nära, har gått bort. Sorgen eller chocken kanske är högst påtaglig den första tiden efter bortgången, men allmänt mår vi människor bra av att inte förlamas, utan aktiveras och då kan det vara bra att ha praktiska saker som bör ordnas innan insikten om bortgången sjunker in.

Anlita en lokal begravninsgentreprenör nära dig

Bor man i Bromma, utanför Stockholm, vill man kanske gärna ha en grav som ligger nära ens hem. Särskilt viktigt är det om man ofta vill gå till platsen för att minnas de nära och kära som har gått bort. Har man arrangerat begravningen i någon kyrka, eller plats nära ens hem, vill man heller inte åka långt för att begrava sin nära och kära. Om man känner stort behov av dagliga rutiner, eller veckovisa besök vid begravningsplatsen, vill man gärna välja någon som arbetar med begravningar nära ens hem. Bara i Stockholm finns det över 170 begravningsbyråer som kan hjälpa till att ta hand om begravning, gravsättning och gravsten till gravplatsen. Har du ett behov av att komma i kontakt med en begravningsbyrå, kan du fortsätta läsa här: .

Få en specialdesignad gravsten

Vill du ha en specialdesignad form på gravstenen är det fullt möjligt. Numera kan man få olika form, färg och stensort på sin gravsten. Förut var det svårare att få till stånd personliga gravstenar på begravningsplatserna. De bestämmelserna är borta, till stora delar. Vi har ett öppnare och mer tillåtande klimat och tillåter större variationer på begravningsplatserna. Många begravningsbyråer har ett större utbud avagravstenar att visa upp, och som sörjande anhörig finns det möjlighet att se gravstenarna mer i sin helhet och kan till och med få se dem i utställningar, som begravningsbyråerna har tillgång till. Läs mer här om hur du kan ordna med gravstenar i Stockholm.

Gör begravningsakten till ett vackert minne

19 Feb 2018

När man har en anhörig som har gått bort, står man plötsligt där med så många och otaliga saker att ordna. Oavsett om det är en anhörig som har varit sjuk länge, eller om dödsfallet kommer plötsligt, är det alltid en chock när döden inträffar. Även om döden inträder efter en lång tids sjukdom, är det ändå svårt att helt och hållet ta in att någon har gått bort. Döden är alltid så total, utan återvändo och att vänja sig vid att någon är borta kan vara både smärtsamt och overkligt. Man går som i dimma den närmaste tiden för att man helt enkelt har utsatts för en chock. I bästa fall försvinner chocken och man inser det ofrånkomliga och sorgearbetet kan börja.

Bra med en begravningsbyrå

I en sådan chockartad situation är all hjälp man kan få välkommet. Det är ändå så många olika saker som måste ordnas; en begravning, en gravplats, huset eller lägenheten där den bortgångna anhöriga har bott, måste ordnas upp på något sätt. Att i en sådan situation anlita en professionell begravningsbyrå är ovärderligt.

I bästa fall har man redan kontakt med någon som är bra. Om inte kan man fråga vänner och bekanta om någon bra begravningsbyrå som de har god erfarenhet av. Om inte kan man alltid rådfråga nätet för detta ändamål. Då kan man med fördel googla efter begravningsbyrå Stockholm, om man nu råkar bo där. Annars ersätter man Stockholm med det namnet på orten där man bor. Då får du förslag på flera olika begravningsbyråer och då kan man ta kontakt med ett och känna efter om de känns bra och pålitliga.

Ska ni bjuda in till begravningen?

När man planerar en begravning brukar man antingen bjuda in när man annonserar om dödsfallet i den lokala tidningen, skriva om man bjuder in vänner och bekanta till den som har avlidit, eller om man väljer en begravning endast med de närmaste anhöriga. Vissa som väljer det sistnämnda, annonserar kanske först när begravningen redan har ägt rum. Har man en stor begravning, om den avlidna har haft många vänner och många bekanta som vill delta, bör man planera tidpunkten för begravningen så att alla som kan tänkas vilja komma, hinner resa till orten där begravningen äger rum. 

Planera begravningsakten 

Sedan kan man tillsammans med begravningsbyrån planera själva begravningen. Ska det vara en borgerlig begravning, eller en kristen? Har den som avlidit haft några synpunkter på hur den ska gå till? Musik som ska spelas? Allt sådant bör tas i beaktande. Man kan då med fördel göra vackra tryckta häften där den avlidna kan få finnas med, som ett foto, om man så önskar det. Man kan skriva en begravningsordning, så att de som deltar vet vad som ska hända. Ofta har man ett avskedstagande vid själva kistan. Då kan det vara bra att de som deltar vet när det ska ske. Ska det ske i början eller i slutet av begravningsakten? Vill man kan trycka upp vackra sådana häften vid ett tryckeri i Stockholm som har erfarenhet av att trycka allt sådant som har med begravningen att göra.

Vad ska jag tänka på då jag ska välja begravningsbyrå i Stockholm?

13 Jul 2017

Vid ett dödsfall så är det många saker som måste tas om hand och ibland kanske det praktiska kring begravningen bör tas om hand av en begravningsbyrå snarare än att man själv sköter den biten. Ett dödsfall innebär ju nämligen en förlust av en närstående och då måste man få en chans att sörja och ta hand om sina nära och kära utan att tvingas engagera sig i frågor som vilka blommor, vilken kista och hur en eventuell dödsannons ska komma att se ut. Har du som privastperson en nära anhörig som just har avlidit i Stockholm – ja, då är det kanske alltså läge att anlita en begravningsbyrå att sköta dessa frågor och problem. Vi tar här Stockholm som exempel då det bor flest människor där och att det således även därför naturligtvis också dör människor i störst omfattning där. Detta medför att det i Stockholm finns absolut flest val då det gäller en begravningsbyrå och att man som anhörig kanske därför ställa inför större svårigheter.

Här menar vi alltså vad man ska tänka på gällande priser, bemötande, respekt och annat som kan komma att röra begravningen. Först och främst så ska man här veta att priserna för en begravningsbyrå i Stockholm varierar men att det inte ska handla primärt om kostnaden då man ska göra sitt val. Det absolut viktigaste är istället hur man blir bemött av denna begravningsbyrå i Stockholm, hur känslan är för denna och hur man tror att denna kan hantera den storm av känslor som uppstår då en anhörig gått bort. Det är nämligen det som skiljer en bra begravningsbyrå mot en dålig – att hela tiden sätta kunden i första rummet och låta dennes önskemål bestämma samt vara lyhörd gällande alla frågor kring begravningen är det absolut viktigaste.

En billig begravningsbyrå kanske är billig av en anledning och vice versa – även om man naturligtvis även i Stockholm kan hitta en billig och bra begravningsbyrå – allt handlar ju om den personliga kontakten som uppstår mellan dig och denna begravningsbyrå. Det kan ju vara så att en erkänt bra begravningsbyrå kanske inte tar dig och dina frågor på allvar och bara ser dig som en kund i mängden – och då kan det alltså vara bättre att istället anlita en mindre begravningsbyrå i Stockholm. Det finns ju, som sagt, alternativ.

En begravningsbyrå i Stockholm verkar utan att synas

Det viktigaste då man väljer en begravningsbyrå är alltså bemötande och respekt snarare än kostnaden och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Har man sedan bestämt sig för en begravningsbyrå så fungerar dennes arbete till stor del som så att man gör saker utan att synas – man fixar allt kring begravning i form av blommor, sten, kista, dödsannons och fika. Sådant som verkligen behövs men som kanske inte alltså är något som man tänker på. Här gäller det främst alltså fikat, blommor och sådant. En begravningsbyrå i Stockholm syns alltså inte – men arbetet den utför är ovärderligt.