Att städa ur ett dödsbo

När en förälder eller närstående dör, finns det utöver sorgen och saknade efter den avlidne också en lång rad praktiska saker som måste skötas. I Stockholm finns många begravningsbyråer och det är inte alltid lätt att veta vilken man ska välja. Det kan vara bra att söka hjälp i en sådan process, från sin egen familj, hos syskonen och kanske andra släktingar och vänner. Det är mycket praktiskt som ska tas om hand inför en begravning, och dessutom finns säkert många frågor kring vad som ska hända med den avlidnes bostad och egendom.

Dödsboet är den dödes totala egendom

När någon dör så ingår bostaden tillsammans med alla annan egendom i det så kallade dödsboet. All egendom läggs i en hög och delas i regel upp i lika stora delar och delas ut till de efterkommande. Är personen gift så tillfaller egendomen först den avlidnes make eller maka. Finns maken eller makan inte kvar i livet tillkommer arvet den avlidnes barn, som får varsin arvslott. Arvslotten är lika stor för alla barnen om inte den avlidne specifikt önskat något annat i sitt testamente.

De efterkommande äger bostaden gemensamt

Om en lägenhet eller ett hus ingår i dödsboet, vilket det oftast gör, äger arvingarna bostaden gemensamt och måste komma överens om vad som ska ske med den. Finns intresse från något av syskonen att ta över bostaden måste denne köpa ut de andra till ett värde som motsvarar deras andelar. Om ingen är intresserad av att ta över bostaden måste man städa ur och sälja den och sedan dela på den vinst som blir kvar efter att alla skatter är betalda.

Även den egendom som finns kvar i bostaden, och på andra ställen, som ett bankvalv till exempel, ska delas upp rättvist mellan syskonen. Många syskon gör så att de turas om att välja en sak var tills all egendom är uppdelad. Det kan vara en sorgesam process och något som inte sällan ger upphov till konflikter syskonen emellan. Men samtidigt något som kan förena och stärka banden mellan syskonen när de minns sin mor, far eller nära släkting.

Ta hjälp med flyttstädning innan visningen

När allt bohag är borta måste bostaden läggas upp till försäljning. Ett bra tips då är att anlita en städfirma som redan inför försäljningen gör bostaden redo för inflyttning genom en rejäl flyttstädning. Bostaden är då i sitt allra finaste skick inför visningen, och behöver endast ses över hastigt någon dag innan de nya ägarna har tillträde. I Stockholm finns många bra städfirmor som erbjuder flyttstädning till bra priser. I och med att syskonen står som nya ägare till bostaden kan man dessutom utnyttja RUT-bidraget, som gör att man endast betalar 50% av arbetskostnaden för städningen. Att ta hjälp med flyttstädningen är oerhört billigt om man ser till det stora jobb det innebär. Dessutom ökar chanserna att få många spekulanter på bostaden.

Läs mer om flyttstädning på https://www.stockholmflyttstädning.nu.

5 Dec 2018