Familjerätt ställer höga krav på juristen

Det finns några konflikter inom familjerätt som blir extra tuffa. Nu ska man veta att just familjerätt innehåller extremt känsliga ärenden och att det som en följd av detta också är svårt att rangordna olika fall och incidenter utifrån vad- och vilka som egentligen är tuffast. Det som är talande för familjerätt och ärenden inom detta juridiska område är att det inte handlar om materiella konflikter per se; det handlar om känslor och om stora sådana.

Oavsett om det handlar om en uppslitande skilsmässa med en vårdnadstvist i Stockholm eller om en tvist gällande ett arv mellan två stycken nära släktingar så blir det konflikter inom familjen. Det är på så sätt svårare att hantera en sådan konflikt och tvist än om det handlar om exempelvis en affärsuppgörelse som gått snett eller om det handlar om att reda ut en konkurs.

Därför ställs också höga krav på jurister som arbetar inom familjerätt. Det räcker inte enbart med att vara rent juridiskt kunnig - man måste även ha en inbyggd kompass för hur man ska hantera människor, känslor och att kunna vara ett stöd för sin klient då det blåser som allra värst.

Kista med vita blommor på

Arvsrätt - en del av vår familjerätt

Ett av de områden som brukar vara värst drabbat av konflikter och tvister inom familjerätt handlar om arv och arvsrätt. Vi har en given ordning - en arvsrätt - som ska följas i samband med att någon avlider. Men, av förklarliga skäl, så kan det ändå komma att skapas konflikter. Lagen säger en sak - det sunda förnuftet säger en helt annan.

Är det exempelvis rimligt att en son ska ärva sin avlidne far, trots att dessa två brutit kontakten med varandra för flera, flera år sedan? Ur ett känslomässigt perspektiv - nej. Sett ur vår arvsrätt: ja, utan tvekan. I Sverige kan man aldrig göra en bröstarvinge arvslös; en son - eller en dotter - ur rakt nedstigande led ska alltid ha rätt att ärva sin del och sin arvslott.

En bröstarvinge kan dock - och här kommer ett skäl till konflikt - bli av med en del av sin arvslott. Detta genom att den avlidne tecknat ett testamente. Står det klart och tydligt att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan så kan detta alltså göra så att bröstarvinge får mindre än förväntat.

Helt utan kommer man dock aldrig att bli. Skulle ett skrivet testamente finnas som klargör att någonting annat än vår arvsrätt ska gälla så kan en bröstarvinge i Stockholm kontakta en jurist inom familjerätt och driva ärendet vidare till domstol och väl där också få ut din laglott. En laglott innebär hälften av arvslotten och den går aldrig att testamentera bort.

Skriv ett testamente av kärlek

Vad kan man då lära av detta? Frågan man en jurist verksam inom familjerätt i Stockholm så är svaret ganska givet och det är att försöka få så mycket som möjligt på papper. Oavsett om man är gifta och äkta makar, oavsett om det handlar om ett testamente eller om någonting som rör barnen och vårdnaden om dessa så kommer man att tjäna på att alltid ha någonting skriftligt att falla tillbaka på. Ett par ord och ett handslag räcker inte.

Ta bara en sådan sak som ett testamente. Få är medvetna om att det skiljer sig radikalt mellan att leva som sambo eller att vara gifta. Som sambo så har man inte rätt att ärva någonting mer än det man gemensamt köpt. I och med att fler väljer denna boendeform så måste man också vara medveten om att den formen kan medföra konsekvenser om någon går bort.

Detta kan ett testamente ändra på. Därför bör man skriva ett sådant tillsammans med två vittnen och en jurist inom familjerätt. Man skriver det av kärlek och omtanke om varandra. Händer en olycka så vet alla vad som gäller efteråt.

Läs mer om familjerätt på www.familjerättstockholm.com.

13 Jan 2020