När anhörig har gått bort

När någon som har stått en nära, har gått bort, är det många saker som man som anhörig är ansvarig inför. Det är både att ta rätt på alla saker som den som har gått bort, har lämnat efter dig. Dels är det praktiska saker som begravning, underrätta alla nära och kära till den avlidna. Dels är det praktiska saker som att ta vara på alla ting, egendom och sedan ta reda på ifall den anhriga har något testamente. Det blir alltså en hel del när man ansvarar för något dödsbo i Stockholm, exempelvis. Här ger vi några goda råd.

Visste du att ett dödsbo kan vara en egen juridisk person? Med att något är en juridisk person, innebär det bland annat att den kan ha skulder, kan ha inkomster, kan betala skatt och så vidare. Ett företag kan vara en juridisk person. Att ett dödsbo kan vara en egen juridisk person, underlättar då det kna finnas skulder kvar efter den som har avlidit. Man samlar allt som finns kvar; alla saker och ting, alla egendomar som hus och tomter till exempel. Finns det obetalda fakturor kan dödboet betala dem, liksom skatter och andra utgifter. Man kan sälja hela dödsboet om man så vill, om det inte finns någon anhörig som önskar dem, givetvis.

Så går det till

Är ingen av de som ärver, intresserad av det som finns av den avlidna, kan man sälja hela dödsboet. Det finns firmor som lever på att köpa dödsbon och sedan sälja sakerna till ett högt pris. Även i Stockholm finns det sådana firmor. Det vanliga är att de kommer och köper allt, men sedan som anhörig blir man tvungen att städa efter dem, men det finns ett undantag. Starcycle är ett företag som både kan ta hand om städningen av ett dödsbo, men som också kan ansvara för att se till så att alla sakerna blir sålda.

Behålla eller sälja huset?

Så ringer man först och frågar dem om vilket datum som de kan komma och både städa och hämta alla saker. Vill man bli av med alla gamla ting, kan man alltid behålla egendomen, men få urstädat allt. Kanske vill man sälja huset, eller så vill man själv flytta in och möblera det med sina egna saker så att huset blir ens eget med den egna prägeln på hemmet. Då kan Starcycle komma se till så att allt är rent och fint när det är dags att flytta in.

30 Oct 2019