Gör begravningsakten till ett vackert minne

När man har en anhörig som har gått bort, står man plötsligt där med så många och otaliga saker att ordna. Oavsett om det är en anhörig som har varit sjuk länge, eller om dödsfallet kommer plötsligt, är det alltid en chock när döden inträffar. Även om döden inträder efter en lång tids sjukdom, är det ändå svårt att helt och hållet ta in att någon har gått bort. Döden är alltid så total, utan återvändo och att vänja sig vid att någon är borta kan vara både smärtsamt och overkligt. Man går som i dimma den närmaste tiden för att man helt enkelt har utsatts för en chock. I bästa fall försvinner chocken och man inser det ofrånkomliga och sorgearbetet kan börja.

Bra med en begravningsbyrå

I en sådan chockartad situation är all hjälp man kan få välkommet. Det är ändå så många olika saker som måste ordnas; en begravning, en gravplats, huset eller lägenheten där den bortgångna anhöriga har bott, måste ordnas upp på något sätt. Att i en sådan situation anlita en professionell begravningsbyrå är ovärderligt.

I bästa fall har man redan kontakt med någon som är bra. Om inte kan man fråga vänner och bekanta om någon bra begravningsbyrå som de har god erfarenhet av. Om inte kan man alltid rådfråga nätet för detta ändamål. Då kan man med fördel googla efter begravningsbyrå Stockholm, om man nu råkar bo där. Annars ersätter man Stockholm med det namnet på orten där man bor. Då får du förslag på flera olika begravningsbyråer och då kan man ta kontakt med ett och känna efter om de känns bra och pålitliga.

Ska ni bjuda in till begravningen?

När man planerar en begravning brukar man antingen bjuda in när man annonserar om dödsfallet i den lokala tidningen, skriva om man bjuder in vänner och bekanta till den som har avlidit, eller om man väljer en begravning endast med de närmaste anhöriga. Vissa som väljer det sistnämnda, annonserar kanske först när begravningen redan har ägt rum. Har man en stor begravning, om den avlidna har haft många vänner och många bekanta som vill delta, bör man planera tidpunkten för begravningen så att alla som kan tänkas vilja komma, hinner resa till orten där begravningen äger rum. 

Planera begravningsakten 

Sedan kan man tillsammans med begravningsbyrån planera själva begravningen. Ska det vara en borgerlig begravning, eller en kristen? Har den som avlidit haft några synpunkter på hur den ska gå till? Musik som ska spelas? Allt sådant bör tas i beaktande. Man kan då med fördel göra vackra tryckta häften där den avlidna kan få finnas med, som ett foto, om man så önskar det. Man kan skriva en begravningsordning, så att de som deltar vet vad som ska hända. Ofta har man ett avskedstagande vid själva kistan. Då kan det vara bra att de som deltar vet när det ska ske. Ska det ske i början eller i slutet av begravningsakten? Vill man kan trycka upp vackra sådana häften vid ett tryckeri i Stockholm som har erfarenhet av att trycka allt sådant som har med begravningen att göra.

19 Feb 2018